pagina anterioara

Căpriorul(Capreolus CapreolusL)

Se vâneazã pe fondurile de vânãtoare la

Ocoalele Silvice :

Ciurea, Dobrovãt, Pascani, Pãdureni, Rãducãneni

Cote de recolta pentru sezonul de vanatoare 2013 / 2014:

  • 16 Mascul trofeu
  • 38 Mascul selectie

Perioada de vânãtoare : Mascul 15.05 - 15.10

Perioada optimã de vânãtoare 15.05 - 15.06 si 01.08 - 25.08

Vânătoarea se face la pândă din observator sau de pe sol .
Trofee disponibile între 200-600 grame.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trofeul recoltat
-grame-
Tariful de vânătoare
-EURO-
Pentru fiecare gram peste nivelul
minim din col.1.
câte ... EURO
până la 300,0 inclusiv
150
-
de la 300,1 la 350,0
150
6
de la 350,1 la 400,0
450
5
de la 400,1 la 450,0
700
9
de la 450,1 la 500,0
1150
12
de la 500,1 la 550,0
1750
23
peste 550
2900
30

Masculul
Pentru încadrarea în grila tarifului se scad 90 grame
Pentru o piesă rănită si nerecuperată, vânătorul plăteste ........200 EURO.
Tarif pentru foc gresit ...........................................................25 EURO.
a) Tarif de organizarea vânătorii pentru o zi de vănătoare / vânător....50 EURO
b) Trofeul al cărui punctaj este egal sau mai mare de 190 puncte C.I.C. se retine de gestionarul fondului
de vânătoare, pentru colectia nationala de trofee. În acest caz vânătorul nu mai plăteste tariful de vânare calculat pentru trofeu.

pagina anterioara