DIRECTIA SILVICA IASI - are în administrare 10 fonduri de vânatoare de pe teritoriul judetului Iasi de o mare biodiversitate populate cu numeroase specii de vânat. Astfel sunt reprezentate vegetatia si vânatul caracteristic de deal. Suprafata totalã a fondului de vânãtoare este de 97.000 ha din care pãdure 42.500 ha.

-------Avem o bogatã experientã în organizarea de vânãtori cu turisti strãini. Asigurãm cazare si masã pentru vânãtori in cele 3 cabane de vânãtoare (Poieni, Bunesti, Crivesti) în bune conditii. Oferta noastrã de vânat este diversificatã iar preturile sunt deosebite. Organizãm activitãti de vânãtoare la urmãtoarele specii:

Vânat mare
Vânat mic
Pãsãri
Cerbul
Iepure
Fazani
Cãpriorul
Pisica salbaticã
Potirniche
Mistretul
Ciocirlia
   
Prepelita
Cocosarul