pagina anterioara

Mistretul(Sus scrofa L)

Se vâneazã pe fondurile de vânãtoare la

Ocoalele Silvice :

Ciurea, Dobrovat, Pascani, Padureni, Raducaneni

Cote de recolta pentru sezonul de vanatoare 2013 / 2014:

  • 160 exemplare

Perioada de vânătoare : 01.08 - 15.02

Perioada optima de vânătoare : 01.11 - 15.02

Vânătoarea se face la goană si păndă

din bordee in sol intre orele: 16 - 23
Trofee disponibile pănă la 28 cm. Mentionam ca deseori s-au obtinut trofee de peste 130 puncte CIC.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TARIFE:

a)Masculul (vier)
Lungimea medie a coltilor
armă inferiori
-cm-
Tariful de vânătoare
-EURO-
Pentru fiecare mm peste nivelul
minim din col.1.
câte ... EURO
până la 12,0 inclusiv
250
-
de la 12,01 la 16,0
350
-
de la 16,01 la 20,0
550
-
peste 20
750
10

Tarif de impuscare pentru piese cu trofeu bizar ....................350 EURO/piesa

Tarif pentru piesa ranita si nerecuperata la pinda si dibuit......100 EURO./piesa

Tarif pentru foc gresit la pinda si dibuit................................50 EURO./piesa

b)Femela (scroafă)
Tarif pentru femele la goană..............................................200 EURO./piesa

Tarif pentru femele la pândă si dibuit.................................300 EURO./piesa

Tarif pentru piesa ranita si nerecuperata la pândă si dibuit...100 EURO./piesa

Tarif pentru foc gresit la femele...........................................50 EURO./piesa

Tarif de impuscare ( piesa neeviscerata <60 kg)..................100 EURO./piesa

Tarif pentru piesa ranita si nerecuperata la pândă si dibuit......50 EURO./piesa

Tarif pentru foc gresit la pândă si dibuit ...............................25 EURO./piesa

c) Tarif de organizarea vânătorii pentru o zi de vănătoare/vânător....100 EURO
si se percepe la ambele metode de vânătoare (individuală si colectivă).

d) Pentru actiunile la goană, pândă si dibuit, organizate in aceeasi zi, se plateste
tariful de organizare (de 100 EURO./zi/vanator) o singura data.

Tariful de organizare pentru vânătorile mixte organizate la mistreti si fazani
(si /sau iepuri) este acelasi ca la vânătorile individuale si colective la mistreti.

e) Trofeul al cărui punctaj este egal sau mai mare de 140 puncte C.I.C. se retine
de gestionarul fonduluide vânătoare, pentru colectia nationala de trofee. În acest
caz vânătorul nu mai plăteste tariful de vânare calculat pentru trofeu.

Directia Silvica Iasi detine un complex de crestere a mistretilor

in raza Ocolului Silvic Podu Iloaiei la o distanta aproximativ 40 km de Iasi.

Tarifele practicate sunt egale cu tarifele de la recoltarea mistretilor in fonduri cinegetice

(mentionate anterior).

Perioada de vânătoare pe care o recomandam : 01.08 - 15.02

Perioada optima de vânătoare : 01.11 - 15.02

Cote de recolta pentru sezonul de vanatoare 2013 / 2014:

pagina anterioara